O internetu a e-mailech

Vážení studenti,

naše škola je připojena mikrovlnným spojem v 10GHz pásmu k síti internet, díky čemuž je možné k internetu připojit všechny stanice sítě. Za využívání výpočetní techniky mimo vyučovací hodiny a s tím související možnost připojení na Internet je zpoplatněno jednotnou částkou 300 Kč na rok, kterou uhradí všichni studenti školy.

Získáte tedy:

  1. přístup k internetu z počítačů ve škole nebo pomocí WiFi sítě škola.
  2. na intranetové síti se budou objevovat různé informace o škole, o studiu, atd.
  3. z počítačů ve škole k dispozici osobní disk X: o aktuální velikosti až 512MB
  4. z počítačů ve škole přístup k materiálům na disku K: vystavené kantory školy

cloudový účet včetně e-mailové schránky pro školní účely: zadání, odevzdávání úkolů, ...
Užívání všech věcí i služeb má ale také svá pravidla. To, že se Vám otevřou dvířka do světa internetu přece neznamená, že okamžitě vyhledáte eroticky laděné stránky, příp. stránky s nějakou podobnou tematikou, jak již někteří studenti udělali. Takovéto chování bude hodnoceno jako přestupek proti pravidlům školy a bude postihováno dle rozhodnutí ředitele školy. Počítače i počítačová síť, včetně připojení k internetu, musí být užíváno pouze v souladu s jejich akademickým posláním.

V učebně je vyvěšen řád učebny, který bych před vašim prvním přístupem k počítačům vřele doporučoval pročíst a hlavně ho samozřejmě dodržovat. Tento řád můžete najít i na našich stránkách.

Pro využívání WiFi sítě škola platí Provozní žád WiFi sítě.

Vyučující a další zaměstnanci školy mají zřízené školní e-mailové schránky. Ty mají sloužit vám a vašim rodičům ke komunikaci s kantory a dalšími zaměstnanci školy. Tvar e-mailové adresy je následujíci: prijmeni @ stavebniskola.cz . Kvůli struktuře internetu jsou všechny adresy bez diakritiky! Seznam e-mailových schránek najdete v sekci Kontakty - Seznam zaměstnanců školy.