Veřejné zakázky

Výzva

„Rekonstrukce učeben VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto na ul. Komenského"

 

Předmětem zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace stavby. Jedná se o rekonstrukci třech učeben. Dvě učebny se nacházejí v druhém a jedna v prvním nadzemním podlaží budovy zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 25. 11. 2020 do 12:00 hodin.

Předmět plnění bude realizován v termínu do 15. 03. 2021.

Celková předpokládaná hodnota zakázky je 991.700,- Kč bez DPH.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna v následujícím odkazu ve volně přístupném komprimovaném souboru.

zipRekonstrukce učeben - výzva + přílohy.zip


Již proběhlá výběrová řízení školy jsou zveřejněna na tomto profilu zadavatele.