Spolek přátel školy

Spolek přátel stavební školy ve Vysokém Mýtě se svou právní formou Spolek, je samostatným subjektem, jehož činnost se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně zapsaným u Krajského soudu v Hradci Králové. Tento spolek je založen na dobu neurčitou.

IČO: 228 25 576

ID datové schránky: y83am3y

Díky tomuto sdružení může škola realizovat řadu dalších činností a aktivit, které přispívají k rozvoji jejích žáků a prezentaci školy směrem k laické i odborné veřejnosti v souladu se svými stanovami.

 

Členové Spolku:

Předseda: Ing. Zdeněk Škaroupka
Hospodářka: Dagmar Bílková
členové: převážně rodiče žáků školy 

Zasedání spolku probíhá zpravidla 2x do roka ve dnech třídních schůzek. Členem spolku a účastníkem zasedání může být prakticky každý, kdo by se rád podílel na činnosti a rozvoji školy.

 

Zápisy z jednání spolku:

pdf2023-05-09 - zapis ze SPSS
pdf2022-04-08 - zápis ze SRPDŠ
pdf2021-11-26 - zápis ze SRPDŠ
pdf2021-04-14 - zápis ze SRPDŠ
pdf2020-05-26 - zápis ze SRPDŠ
pdf2019-09-27 - zápis ze SRPDŠ
pdf2019-04-05 - zápis ze SRPDŠ
pdf2018-11-16 - zápis ze SRPDŠ

 

pdfSpolek přátel školy - stanovy