Spolek rodičů

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto se svou právní formou Spolek, je samostatným subjektem, jehož činnost se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně zapsaným u Krajského soudu v Hradci Králové. Tento spolek je založen na dobu neurčitou.

ID datové schránky: y83am3y

Díky tomuto sdružení může škola realizovat řadu dalších činností a aktivit, které přispívají k rozvoji jejích žáků a prezentaci školy směrem k laické i odborné veřejnosti v souladu se svými stanovami.

 

Členové Spolku:

Předseda: Richard Andrle Sylor
Hospodářka: Dagmar Bílková
členové: převážně rodiče žáků školy 

Zasedání spolku probíhá zpravidla 2x do roka ve dnech třídních schůzek. Členem spolku a účastníkem zasedání může být prakticky každý, kdo by se rád podílel na činnosti a rozvoji školy.

 

Zápisy z jednání spolku:

pdf2020-05-26 - zápis ze SRPDŠ.pdf
pdf2019-09-27 - zápis ze SRPDŠ.pdf
pdf2019-04-05 - zápis ze SRPDŠ.pdf
pdf2018-11-16 - zápis ze SRPDŠ.pdf