Pořízení vybavení pro výuku geodézie

Projekt "Pořízení vybavení pro výuku geodézie" r.č.:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008581 je realizovaný a financovaný s podporou EU. 

Registrační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008581

Název projektu: Pořízení vybavení pro výuku geodézie

Číslo a název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název a číslo oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, 7.1.5

Datum zahájení realizace projektu: 28. ledna 2019

Datum ukončení realizace projektu: 30. dubna 2020

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění výuky a rozšíření prostor pro výuku geodézie, včetně řešení bezbariérovosti příslušných prostor. Pořízením nových měřících geodetických přístrojů získá škola moderní vybavení pro výuku v kvalitě, která je dnes běžná u firem zaměstnávajících absolventy školy a v takovém počtu, který umožní vzdělávání většího množství žáků a studentů. Při středním a vyšším odborném vzdělávání je kladen důraz na uplatnění absolventů. Realizací projektu se rozšíří možnost tohoto uplatnění o geodetické firmy a katastrální úřady.

Indikátory akce (projektu):
Počet podpořených vzdělávacích zařízení: 1 zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: 38 osob

Parametry akce (projektu):
Parametry nebyly stanoveny.