Webové adresy vysokých škol

Praha ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ (ČVUT) www.cvut.cz
Brno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICÉ (VUT) www.vutbr.cz
Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE (UPa) www.upce.cz
Ostrava VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA (VŠB-TUO) www.vsb.cz
Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC (TUL) www.tul.cz
Praha UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (UK) www.cuni.cz
Brno MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ (MU) www.muni.cz
Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (UP) www.upol.cz
České Budějovice JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) www.jcu.cz
Plzeň ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (ZČU) www.zcu.cz
Ústí nad Labem UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM (UJEP) www.ujep.cz
Ostrava OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (OU) www.osu.cz
Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) www.slu.cz
Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ (UHK) www.uhk.cz
Praha AKADAMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE www.avu.cz
Praha VYSOKÉ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE www.umprum.cz 
Praha ARCHITECTURAL INSTITUT IN PRAGUE www.archip.eu