Veřejné zakázky - Dodávka automobilu – minibusu do 3,5 t

Zadávací dokumentaci naleznete v přílohách.

Uzavřenou smlouvu ze dne 1. 12. 2022 neleznete v příloze.