Exkurze žáků učebního oboru Vodař 19.10.2011

eu penize

Dne 19. 10. 2011 se první a druhý ročník učebního oboru VODAŘ zúčastnil exkurze na vodním díle Pařížov a plavební komoře v Pardubicích.

Na gravitační přehradě Pařížov, která byla dostavěna v roce 1913, nás přivítal hrázný pan Horský. Seznámil nás s historií přehrady a jejími parametry. Potom nás provedl elektrárnou , která byla postavena na hrázových spodních výpustech v roce 1992. V elektrárně je osazena Bánkiho turbína. Dále nás provedl obtokovou štolou, která byla vylámána pro ochranu vlastní stavby hráze. V roce 2005 byla štola zrekonstruována a dále slouží k převádění přívalových vod.
Druhou částí exkurse byla návštěva plavební komory v Pardubicích, která je první plavební komorou na středním toku Labe. Komora je jednolodní, v horním ohlaví má vrata Čábelkova typu pro přímé plnění plavební komory. V dolním ohlaví jsou klasická vzpěrná vrata. Pracovníci Povodí Labe nám předvedli plnění a vypouštění plavební komory.