Přijímací řízení na SOŠ

Souhrnné informace pro maturitní obor vzdělávání - Stavebnictví

Vyplněnou přihlášku lze podávat od 1. února 2024 nejpozději do 20. února 2024 (včetně). Oproti minulým letům musíš mít už touto dobou jasno, na kterou školu bys chtěl(a) nastoupit. Na přihlášce vyplňuješ pevné pořadí tří tebou vybraných škol. Vybrat si můžeš z několika způsobů odeslání přihlášky:

  1. plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana,
  2. v listinné podobě s podporou elektronického systému,
  3. v listinné podobě na tiskopisu přímo do kanceláře školy každý pracovní den od 7:00 do 15:00.

Nezapomeň na povinnou přílohu - hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Chceš-li, můžeš doložit tyto další přílohy:

  • kopie diplomů různých soutěží v technických předmětech,
  • kopie vysvědčení z výtvarného oboru v ZUŠ,
  • doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení,
  • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 Školského zákona a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí,
  • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce a kopii dokladu povolení dočasné ochrany.

K tomu, abychom tě přijali na maturitní obor Stavebnictví, musíš úspěšně složit přijímací zkoušky. Jedná se o státní testy z českého jazyka a matematiky. Chceš se podívat, co tě asi čeká? Na webu https://prijimacky.cermat.cz je ke stažení řada zadání z minulých let, které si můžeš vyzkoušet. Budeš tak dopředu vědět, na co se máš připravit. V lednu si také můžeš přímo na naší škole napsat přijímačky nanečisto. Pro letošní rok je jejich kapacita už naplněna.

Samotné zkoušky se budou konat v pátek 12. dubna 2024 a v pondělí 15. dubna 2024. Den přidělí systém automaticky podle tvého bydliště a ty se ho dozvíš na pozvánce ke zkoušce. Protože se můžeš hlásit až na tři školy, ale přijímačky píšeš dvakrát, může se stát, že přestože chceš k nám, přijímací testy budeš psát jinde. Nemusíš mít obavy, na všechny tři školy se počítají body z tvé lepší češtiny a lepší matematiky.

Pořadí uchazečů vytvoříme na základě výsledků testů a tvých známek na vysvědčení z 8. a 9. třídy. Body navíc ti může přinést i mimořádný zájem o obor – myslíme tím například absolvování výtvarného oboru v ZUŠ, nebo úspěch v různých soutěžích v technických předmětech. Podrobná kritéria najdeš na této stránce.

To, jestli jsme tě přijali ke studiu, se dozvíš 15. května 2024. V tento den totiž společně se všemi ostatními školami zveřejníme výsledky přijímacího řízení.

Máš-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacího řízení, neváhej se zeptat. Telefonní číslo do kanceláře školy je 465 420 314.

Den otevřených dveří

Určitě dobře uděláš, pokud se přijdeš podívat na naši školu ve dnech otevřených dveří - o nich se dozvíš na samostatné stránce.

Přihláška, vzory příloh a kritéria

Dokumenty nalezneš ZDE.