Odborné vzdělávací kurzy - Vodohospodářské stavby

dalkari VOS

Naše škola již dlouhodobě svými aktivitami naplňuje potřeby odborné vodohospodářské praxe organizováním vzdělávacích kurzů pro pracovníky provozních, dodavatelských a projekčních firem. Jsou to jednak dlouhodobé (jednoroční až dvouleté) přípravné kurzy pro složení jednotlivé zkoušky z vodohospodářských staveb a jednak krátkodobé (čtvrtletní) kurzy zaměřené na potřeby rozšíření odborných znalostí pracovníků firem, které působí v tomto oboru. Od roku 2005 se již uskutečnilo 11 takovýchto kurzů, a sice:

1. Dlouhodobé přípravné vzdělávací kurzy ke složení jednotlivé maturitní zkoušky z Vodohospodářských staveb 

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako 1,5letý přípravný kurz, který probíhá zpravidla 1x za měsíc v rámci dvoudenního setkání (čtvrtek a pátek). Pro zájemce, kteří chtějí vykonat i praktickou část maturitní zkoušky, je potom výuka ve druhém školním roce i v sobotu. Celková časová dotace je 200 vyučovacích hodin, pro zájemce o praktickou maturitní zkoušku je navíc ještě o 80 hodin více).

Těchto kurzů se zúčastnilo již více než 250 posluchačů, z nichž naprostá většina úspěšně složila na naší škole jednotlivou zkoušku z vodohospodářských staveb.

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí 17.900 Kč, za celý kurz tedy 35.800 Kč (tento kurz je osvobozen od DPH). Kurz je splatný ve dvou splátkách.

V ceně studia jsou i komplexní studijní materiály.

Pro další blok tohoto kurzu (školní rok 2024 - 2026) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 30. srpna 2024. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy telefonicky kontaktujte.

Hodinové dotace, náplně jednotlivých předmětů i přihlášku do kurzu naleznete ZDE.

2. Krátkodobé odborné kurzy

Na přání firem jsme schopni připravit i krátkodobé kurzy přímo dle jejich požadavků. Krátkodobé čtvrtletní kurzy jsme již připravili např. pro pracovníky dodavatelských firem INSTAV Hlinsko a.s. a ENTERIA a.s. Pardubice.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková).  

absolventiVOS