Přednáška o přehradním stavitelství

pondělí, 11 duben 2016 12:48 | Jiří Skalický

Je zcela přirozené, že vysokomýtská ,,vodárna“ věnovala velkou pozornost Mezinárodnímu dni vody (22. března). Vedle školních soutěží a výstavky skupinových prací studentů pokračoval i tradiční cyklus přednášek, nyní o historii stavby přehrad.  Tato problematika přitáhla pozornost široké veřejnosti. Přednášel Ing. Pavel Křivka, PhD. z  podniku Povodí Labe, který letos slaví 50. výročí svého vzniku.

Přednáška byla rozdělena do tří částí. První se zabývala pozicí České republiky ve světovém přehradním stavitelství (ČR zaujímá se svými  118 přehradami  34. místo na světě a 15. místo v Evropě), v druhé části jsme se vrátili k historii stavby přehrad a závěr patřil přehradám Povodí Labe.

Příjemné a poučné pozdní odpoledne zakončil krátký film, který představil jednotlivá Povodí a nejznámější přehrady.

 

Mgr. Miroslava Faltysová