Ing. Karel Večeře

Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

V roce 1990 se rozhodl opustit praktickou geodézii a začal se věnovat evidenci nemovitostí, ve které se geodézie propojuje s informatikou a právem. O čtyři roky později se stal místopředsedou ČUZK a dostal na starosti digitalizaci katastru nemovitostí. V této funkci se začal setkávat s meziresortní koordinací zemědělských restitucí, privatizací pozemků, zemědělské půdy a spoustou dalších zajímavostí.  Od roku 2002 je Karel Večeře předsedou úřadu.

„V 15 letech jsem neměl vyhraněnou představu, co bych chtěl dělat. Bydlel jsem v Litomyšli a rozhlížel jsem se po středních odborných školách v dojezdové vzdálenosti. Vysoké Mýto bylo jednou z možností.“ Nejvíce ho lákala dopravní škola v České Třebové, ale to se změnilo po rozhovoru s jeho příbuzným, který byl absolventem Stavební fakulty ČVUT.

Na středoškolské studium ve Vysokém Mýtě vzpomíná rád. „V sedmdesátých letech bylo mnoho různých omezení studentského života, jaká si dnes studenti nedovedou představit. Organizovali jsme různé zábavy a koncerty a ne vždy jsme mohli předem prozradit, kdo bude hrát, protože třeba tehdy zakazovaného Vladimíra Mertu nebo folkového muzikanta Pepu Nose by nám vedení školy neschválilo. Užívali jsme si studentských setkávání jak po hospodách, tak i diskusí o vážných tématech nad šálkem čaje.“

Možná i díky těmto zkušenostem dnes s přehledem řídí ČUZK. Úřad zodpovídá za geodetické základy státu, základní geografické databáze a mapová díla, zajišťuje dvouletý cyklus leteckého snímkování krajiny, zápisy práv k nemovitostem i vedení technické části katastru nemovitostí. Právě katastr nemovitostí se dočkal velké změny. Pod taktovkou Karla Večeře se z „listinné“ podoby převedl na digitální. Jak sám říká „ digitální služby jsou využívány velmi intenzivně nejen ve veřejném sektoru, ale také v bankách, realitních společnostech, ve stavebnictví a samozřejmě při zeměměřických činnostech. Na rozdíl třeba od komunikace projektantů se stavebními úřady komunikují geodeti s katastrem téměř výhradně digitálně.“ Právě rozvoj technologií v posledních deseti letech značně ovlivňuje obor geodézie. K měření a nejrůznějšímu sběru dat se používají například drony, bezobslužné elektronické měřicí stanice nebo digitální kamery. 

Karel Večeře byl ve škole velmi aktivním žákem, ale s úsměvem vypravuje o okamžiku, kdy mu bylo horko. „Byl to první test z deskriptivní geometrie po změně vyučujícího. Pan profesor Muzikant se rozhodl jednoduchými úlohami prověřit naše znalosti. Jednička nebyla žádná, čtyřka úspěch, převažovaly koule a jedna spolužačka, jedničkářka, dostala desítku. Tehdy vyšlo najevo, že celý rok využívala svoji obrazovou paměť tak, že si průběh čar na výkrese v knize zapamatovala a pak to reprodukovala na papír při písemce. Dodnes ji všichni obdivujeme.“       

 „Střední škola vás ovlivní na celý život. Je jen na vás, jestli zvolíte správný mix studia a mimoškolního studentského života. Obojí je důležité, tak nezanedbávejte ani jedno“ dodává Karel Večeře závěrem.