Drogy: varovné signály

Jak mohou vypadat vyrovné signály užití drog?

Náhlé změny nálad, netypické reakce na určité situace

Některé dítě se začne stranit ostatních, jiné se stane hvězdou společnosti. některé se začne hádat, jiné je najednou hodné. Jak zvýšená podrážděnost, tak i nápadný klid a pasivita patří k typickým projevům užívání drog.

Zhoršování ve škole

Může zahrnovat zhoršování známek, absence ve škole, zanedbávání úkolů. Stejně tak může dojít k tomu, že přestane chodit do kroužků či sportovních oddílů. Snadno se vzdává při sebemenších překážkách.

Změna přátel a známých

Výrazná změna blízkých lidí kolem dítěte vždy cosi naznačuje. Pokud se jedná o starší děti, o lidi, které vám nechce dítě představit, je vždy dobré zvýšit svou pozornost a péči.

Výrazná změna v oblékání a stylu hudby

Není snadné se orientovat v tom, se kterým stylem je více spojeno užívání drog. Rodičům v tom mohou pomoci známí, jiní mladí lidé a někdy i dítě samo. Prudké změny sice k dospívání patří, ale vždy stojí za to si v takové době dítěte víc všímat a komunikovat s ním. To však není možné, pokud zůstanete jen u kritického tónu.

Skrývání a zakrývání

Tmavé brýle mohou zakrývat červené oči po kouření marihuany nebo zúžené zornice po heroinu. Dlouhé rukávy dobře skryjí vpichy. Plandavé oblečení ztrátu váhy. Dospívající vyžaduje obvykle zaručené soukromí pro své osobní věci. Nadměrné skrývání, zamykání a podrážděnost při vstupu do pokoje mohou naznačovat více než jen běžnou potřebu soukromí.

Častá vyčerpanost, únava a spavost

Spíše než o skutečné vyčerpání organismu jde o souhrn dílčích příznaků spojených s užíváním. Tělesná pasivita u heroinistů patří k celkovému obrazu jejich životního stylu (rozhýbat je může až shánění peněz na heroin nebo hledání dealera). Spavost je také průvodním znakem užívání - zvláště v době nejsilnějších účinků uživateli padají víčka a vypadá, že každou chvíli usne.

Lži a předstírání

Lži dětí, které dřív nelhaly, nebo velký výskyt lhaní u jiných může svědčit o tom, že potřebují svůj životní styl, pohyb přes den, známé či důvod utrácení peněz skrýt. Záleží samozřejmě na dosavadním vývoji dítěte v této oblasti a celkovém prostředí rodiny. Nicméně lhaní a předstírání je jedním z typických příznaků narušení osobnosti závislého. Důvody jsou prosté: zajistit si možnost pokračovat v užívání drog nebo pití, pomocníkem v tom je zpochybnění některých morálních hodnot.

Překvapivě rychle nastupující sexuální aktivita

U předtím uzavřených či stydlivých mladých lidí může rychlý nástup sexuální aktivity vypovídat o tom, že k potlačení rozpaků a povzbuzení užívají více alkohol či drogy.

Izolace od rodiny

Dospívající se učí být sám a potřebuje si vytvořit hranici mezi sebou a zbytkem rodiny. Když tato samota dlouhodobě přetrvává a blokuje přirozenou komunikaci s ostatními, může jít o výsledek nadměrného zapojení dítěte do jiného světa - tudíž i světa drog. Taková izolace se překonává jen pomalu a vyžaduje ze strany rodičů citlivost a značnou vynalézavost.

Snížené sebevědomí

Pocit outsidera ve škole i v rodině často předchází experimentování s drogami. Propady a krize dítěte, které si připadá stále jen kritizované, neúspěšné a odmítané, jsou významným signálem pro blízké.

Chybějící léky či alkohol v domácnosti

Když se začnou ztrácet prášky proti bolesti nebo léky na spaní, nebývá to obvykle dílo skřítka, ale signál, že dospívající nebo jeho kamarádi zkouší drogu, která je nejdostupnější. To platí i o alkoholu. Bezplatný zdroj alkoholu je lákadlo i pro mnoho dospělých. Většina heroinistů navíc uvádí, že před heroinem pili větší množství alkoholu.

Ztrácejí se věci a peníze

Zvláště ve větších či bohatších domácnostech se mohou začít ztrácet věci či peníze. Bývají to ale signály obvykle bez odezvy. Když si však dítě začne brát peníze, zastavovat nebo prodávat předměty z domova - své či cizí, je to spíše známka toto, že se v jeho životě objevila nová potřeba. Může samozřejmě jít o potřebu kupovat si nová CD, nicméně pokud přitom porušuje běžné normy, bere si věci bez dohody, zamlčuje a nedokáže doložit své útraty, je dobré zvýšit sovu pozornost.

Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání

Tato situace většinou vyžaduje okamžitý zásah. Dítě se obvykle hájí tím, že to patří kamarádovi, nebo že to už nebere, případně tvrdí, že o tom nic neví. Kdo by nebyl rád ukolébán v klidu takovým vysvětlením? Ale varovný je i fakt, že vaše dítě pomáhá kamarádovi přechovávat drogy.