Příspěvek na upomínkové předměty

 

Pro účastníky chystáme drobné upomínkové předměty a zároveň budou s organizací oslav spojené finanční náklady.
Pomůže nám tedy, když na oslavy finančně přispějete. Vážíme si jakéhokoliv částky, za každý příspěvek moc děkujeme. 

  • 0,- Kč - účast bez příspěvku na organizaci a bez upomínkových předmětů,
  • 350,- Kč - účast s příspěvkem na organizaci, pamětní list, elektronický almanach,
  • 700,- Kč - účast s příspěvkem na organizaci, pamětní list, almanach v tištěné i digitální podobě.
  • Pokud chcete škole přispět větším obnosem, můžete částky libovolně navýšit.

Platbu proveďte bankovním převodem na účet č.: 2201813859/2010.
Variabilní symbol: 2022125.
Do zprávy pro příjemce uveďte rok ukončení studia na stavební škole a Vaše jméno a příjmení.