Úspěchy studentů

středa, 21 únor 2024 08:54 | Mgr. Eliška Hašková

Cílem osvětové kampaně Bezpečně do prvního zaměstnání je zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. V rámci této kampaně pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce soutěž a stavebka byla její součástí.
Celostátního kola se za naši školu zúčastnili učni Václav Kalous a Kristina Hájková a dopadlo to perfektně – Václav Kalous se umístil na krásném 4. místě, Kristina brala pozici úplně nejvyšší. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k umístění.
Tím ale ve výčtu zdarů nekončíme! Naše škola je už nějaký ten pátek zapojena do programu Dofe, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, prestižní vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let, který motivuje v osobním rozvoji, smysluplném trávení volného času a přináší klíčové dovednosti pro budoucí studium i kariéru. Každý úspěšný absolvent programu DofE se může zúčastnit slavnostního předávání certifikátu a odznaku – ceremonie. A právě prvního takového absolventa programu naše škola má, je jím student 2. A Jan Čepička, který splnil bronzovou úroveň.
I jemu patří velká gratulace a přání, aby ve svých stanovených cílech pokračoval při plnění dalších
úrovní.