Přijímací řízení 2024

pondělí, 25 březen 2024 16:21 | Mgr. Ivana Bejblíková

Pokud jsi zvolil maturitní obor, čekají tě přijímací zkoušky. Ty se budou psát v pátek 12. dubnav pondělí 15. dubna. MŠMT přidělilo jednotlivým uchazečům školy, ve kterých budou testy psát.
Pozvánky k nám jsme už generovali a rozesílali, vše by ti mělo přijít pomocí systému DIPSY nebo poštou, podle toho, jestli jste s rodiči poslali přihlášku elektronicky nebo papírově.

Jdeš-li psát přijímačky k nám, dostav se do hlavní budovy školy ráno po osmé hodině. Na nástěnce ve vestibulu si na seznamu zjisti, ve které třídě budeš testy absolvovat. Nemusíš se bát bloudění, vše bude označené šipkami a navíc se zde budou pohybovat naši studenti, kteří tě v případě potřeby na dané místo zavedou.

V půl deváté se začíná psát test z matematiky. Na jeho vypracování máš 70 minut. Poté následuje přestávka a v 10:50 budeš psát test z českého jazyka a literatury. Pro něj je časový limit o 10 minut kratší. Po dvanácté bys měl mít všechno za sebou.


S sebou potřebuješ psací a rýsovací potřeby (zvol propisku, gumovací pero nechej doma, to si nerozumí se skenerem). Vezmi také pozvánku ke zkouškám nebo jakýkoliv doklad totožnosti.

Protože testy nebodujeme u nás ve škole, ale musíme je odeslat k centrálnímu opravení, nemůžeš se výsledky, bohužel, dozvědět hned.

Pokud jde o učební obor, můžeš být v klidu. Tebe žádné písemky nečekají.

Pořadí přijatých uchazečů na maturitní i učební obory zveřejníme prostřednictvím systému DIPSY i našich webových stránek a na nástěnce před budovou školy dne 15. května 2024. Můžeš se zde najít pod svým registračním číslem. Žádný oficiální dopis nečekej, zveřejněním tohoto seznamu se rozhodnutí o přijetí či nepřijetí považují za oznámená, v písemné podobě se už nevyhotovují.

Příjímací řízení je správní řízení, proto má tvůj zákonný zástupce:

 • právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné po
  předchozí telefonické domluvě 13. nebo 14. května 2024 od 8:00 do 11:00 nebo od 13:00 do
  14:00 v kanceláři školy.
 • podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení ve lhůtě
  3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Ředitel školy následně odvolání postupuje
  příslušnému krajskému úřadu.
  Pozor, není to ale jako v minulých letech, nyní platí toto:
  • odvolání má smysl pouze v případě procesního pochybení,
  • odvolání proti situaci, kdy jsi nebyl přijat z důvodů naplnění kapacity (skončil jsi „pod čarou“) je bezpředmětné, případné uvolněné místo není totiž podle školského zákona možné v tomto kole obsadit.

Máš-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacích zkoušek, neváhej se zeptat. Telefonní číslo
do kanceláře školy je 465 420 314.