Přednáška o holocaustu

středa, 12 duben 2023 11:15 | Mgr. Tereza Škodová Jandáčková

V pondělí 3. dubna 2023 do naší školy již opakovaně přijala pozvání RNDr. Michaela Vidláková rozená Lauscherová, aby studentům 1. ročníků vyprávěla o holocaustu, který jako dítě zažila se svoji rodinou na vlastní kůži.

Na začátek si vzala slovo Mgr. Hana Vavříková, která posluchačům přiblížila stručně dějiny židovského národa a vysvětlila pojmy jako šoa nebo kipa. Poté již paní Vidláková začala vyprávět o svém dětství, kdy se jako malá šestiletá holčička dostala se svými rodiči do Ghetta Terezín. Vzpomínala i na narůstající protižidovská opatření, která jako dítě intenzivně vnímala (vyhrazený prostor pro cestování, zákaz hrát si s nežidovskými dětmi atd.).

Studenti odcházeli po hodině a půl plni dojmů. Paní doktorka se jim snažila předat hodnoty jako je lidskost, soucit a ochota udělat pro druhé něco dobrého, i když z toho nic nezískáme. Snad se tímto posláním naši prváci do budoucna inspirují.