Proběhly oslavy 125 let školy

úterý, 21 červen 2022 23:55 | Josef Roušar

V sobotu 18. června 2022 proběhl hlavní den oslav 125. výročí založení Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto, který byl určený zejména pro absolventy školy, ale také současné studenty a širokou veřejnost.

Začalo to již v pátek 17. června 2022, kdy na náměstí Přemysla Otakara II. probíhal ROADFEST, který pak pokračoval i v sobotu. Jednalo se o zážitkový den s dopravním stavitelstvím, kde si děti, studenti i zvídaví dospělí mohli vyzkoušet, jak se projektuje a staví silnice, mohli vidět několik silničních strojů, např. finišer, válec, nakladač, mohli si vyzkoušet dětský dřevěný jeřáb, stavění domků nebo mostů z malých cihel a další. K dispozici byl také fotokoutek, malování na obličej, zmrzlinový stánek, ukázka a workshop parkouru. Odpoledne zakončilo vystoupení kapely Bombarďák, jejíž členem je absolvent naší stavební školy, herec a zpěvák Michal Dalecký.

V hlavní budově naší školy, Komenského 1, byl v sobotu od 8:00 do 18:00 připraven den otevřených dveří. Absolventi si zde mohli vyzvednout či zakoupit pamětní list, tištěný nebo elektronický almanach, ale hlavně si mohli prohlédnout celou školu, jak se z jejich pohledu změnila či nezměnila. K dispozici byly výstavy historických materiálů, vzpomínkové třídy, výstavy prací studentů a současných aktivit. Všichni mohli sdílení své vzpomínky např. v připravené kavárně. Zároveň také proběhlo setkání současných i minulých zaměstnanců školy.

V kostele Sv. Vavřince se od 9 hod. konala mše svatá sloužena absolventem ThLic. Ing. Jiřím Hebltem na poděkování za 125 let školy, za její absolventy, studenty a zaměstnance.

Centrem setkání absolventů se stalo náměstí Přemysla Otakara II. Trochu ve skrytu před zraky veřejnosti se v obřadní síni městského úřadu uskutečnil slavnostní oběd, na který pozval ředitel školy Jiří Skalický partnery školy, kteří k oslavám školy přispěly finančně, organizačně či svojí záštitou.

Ve 13:30 hodin se na náměstí shromáždili absolventi školy a ve 14:00 proběhlo slavnostní zahájení. Po panu řediteli promluvil starosta města Vysoké Mýto František Jiraský, dále absolventy pozdravil poslanec parlamentu České Republiky Marek Výborný, povzbudivá slova zazněla také z úst hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a radního pro oblast školství Josefa Kozla. Hejtman Martin Netolický udělil s prvním náměstkem Michaelem Kortyšem a radním Josefem Kozlem našim oslavám společnou záštitu nad celou akcí. Zdravice zakončila personální ředitelka firmy Strabag paní Karin Bílková. Firma Strabag je generálním sponzorem oslav. Na závěr těchto proslovů vystoupil nejstarší zúčastněný absolvent Bohuslav Hubáček, který se podělil o několik svých vzpomínek. Stojí za zmínku, že v rámci oslav škola vydala vzpomínkovou publikaci pana Hubáčka: Co si pamatuji o škole ještě po sedmdesáti letech.

Od 14:30 hodin začal hrát k poslechu i tanci hudební soubor JUNIOR BIG BAND ZUŠ Vysoké Mýto, na něj navázal v 16:00 hodin IVAN HLAS TRIO, dále vystoupily kapely Dou NaBoso a Betl Band. Že na náměstí vládla dobrá nálada a příjemná atmosféra svědčilo i to, že ještě ve 21:45 posluchači a tanečníci nechtěli z pódia propustit vysokomýtskou kapelu Betl Band.

Děkujeme všem absolventů i veřejnosti, kteří se oslav zúčastnili. Udělali jste nám radost.

Kompletní fotoalbum z oslav najdete ve fotogalerii školy.