Nuselský most slaví

pátek, 24 březen 2023 10:00 | Ing. Stanislav Skalický

Přesně 22. 2. 1973 byl otevřen Nuselský most (tenkrát tedy most Klementa Gottwalda), který se tyčí až 42,5 m nad Nuselským údolím.

Most je dlouhý 485 m a široký 26,5 m. Je to předpjatý komorový nosník, kterým vede trasa „C“ pražského metra. Na horní desce komory vede šestipruhová komunikace (tzv. severojižní magistrála). Jedná se tedy o sdružený most, který je nejzatíženějším mostem u nás: metro mostem přepraví denně  přes 300 tisíc osob, po silnici přejede asi 160 tisíc automobilů (chodce a cyklisty nepočítaje).

Provoz na mostě zkomplikovaly sovětské vozy metra, kde jeden vagon váží cca 40 tun, do soupravy se vejde tisíc lidí, tedy celková hmotnost soupravy je 250 tun. Most byl ale navržen na tramvajové vozy T3, které jsou nesrovnatelně lehčí. Proto musel být dodatečně zesílen a vyztužen ocelovým roštem. Zatěžovací zkoušky (viz tanky na obrázku) však dopadly dobře.

Konstrukce byla budována technologií letmé betonáže, tedy zcela bez podskružení.

Další jméno (neslavné) stavby je Most sebevrahů. Do roku 2007, kdy zde byly nainstalovány „nepřekonatelné“ zábrany, zde vyhaslo přes 300 lidských životů…

Seznam obrázků:

  • Obr.1 – Letmá betonáž na Nuselským údolím (i přesto 17 domů muselo být demolováno)
  • Obr.2 – Práce nad obydlenými ulicemi (letmá betonáž)
  • Obr.3 – V komoře sdruženého mostu (zde jezdí metro)
  • Obr.4 – Zatěžovací zkouška
  • Obr.5 – Most sebevrahů (dnes už naštěstí ne)