Exkurze KVIS

úterý, 27 červen 2023 15:48 | Ing. Romana Novotná

Poslední pondělí školního roku vyrazili vodaři ze 3. ročníku na exkurzi do Pardubic a okolí.

Začali jsme prohlídkou čerpací stanice vody v Nemošicích, která byla postavena v roce 1907 a nyní tam probíhá rekonstrukce. Viděli jsme centrální sběrnou studnu, do které je násoskami přiváděna voda z nedalekých 11 studní.

Druhou zastávkou byla exkurze na stavbě kanalizace v městské části Pardubice Svítkov, kde jsme viděli kromě jiného i realizovaný protlak DN 600 v pětimetrové hloubce. Následovala polední přestávka s obědem v sídle firmy KVIS a prezentací stavebního holdingu Enteria.

V odpoledních hodinách jsme navštívili stavbu nového věžového vodojemu v Kasalicích. Ten nahradí stávající věžový vodojem z roku 1999, který má nedostatečnou kapacitu. Zajímavá byla nová akumulační nádrž, která vznikla svařováním jednotlivých dílů na stávajícím terénu. Po smontování nosné konstrukce bude nádrž vyzdvižena pomocí jeřábu do finální pozice.

Exkurzi jsme zakončili bowlingem v H-centru v Pardubicích.

Velký dík patří firmě KVIS za zprostředkování a také zaměstnancům firmy, kteří nás celý den provázeli.