Exkurze do firmy BPK v Proseči

pondělí, 14 březen 2016 09:32 | Jiří Skalický

Dne 3. 3. 2016 navštívili učňové oboru truhlář firmu BPK se sídlem v Proseči. Firma se zabývá výrobou různých typů dýmek. Z truhlářského hlediska nás nejvíce zajímaly stroje, které jsou používány při výrobě, zajímavé technologie a v neposlední řadě také dřeviny, ze kterých se dýmky vyrábějí.

Po úvodním přivítání a seznámení se s historií firmy jsme nahlédli přímo do provozu  a shlédli výrobní operace při výrobě dýmek. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Tímto děkuji panu řediteli Ing. Dytrychovi za umožnění návštěvy a čas, který nám věnoval.

Připravil. Bc. Kamil Vimr, učitel praktického vyučování