AVE PLZEŇ

úterý, 28 květen 2024 09:57 | Ing. arch. MgA. Slavomír Peterka

Série exkurzí za architekturou českých měst letos pokračovala návštěvou Plzně. Studenti III. a IV. ročníku pozemního stavitelství se v úvodu seznámili s dílem a bouřlivým životem předního světového modernity Adolfa Loose v jeho plzeňských interiérech, se kterými mu pomáhal jeho žák a dlouhodobý spolupracovník architekt Heinrich Kulka. Děkujeme paní Panouškové z plzeňského infocentra za pomoc s organizací prohlídek a všem průvodcům za poutavý výklad.

S částí studentů jsme navštívili Českobratrský chrám Mistra Jana Husa od architekta Bohumila Chvojky. Děkujeme panu faráři Ondřeji Pellarovi za vysvětlení rozdílů mezi katolíky a evangelíky a ukázání Škodových závodů z netradiční perspektivy střechy kostela. 

Následovala návštěva Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara neboli Sutnarky, moderní umělecké školy v novém objektu, kterým nás provedl a život na fakultě komentoval pan Mgr. Ing. arch. Petr Klíma. Děkujeme, možná se s některými ještě uvidíte.

Rychlý přesun nás dovedl do konverze bývalého pivovaru, který dnes slouží jako coworkingové centrum. Seznámili jsme se s tímto fenoménem i tím, proč je dobré udržet mladé mozky v menších městech. Za prohlídku TechToweru i 10m hlubokého bazénu vděčíme Ing. Haně Řehořové.

Občerstveni kávou a koláčem na nás čekal ten den poslední průvodce - Ing. arch. Jiří Zábran, který nás provedl hotovými realizacemi jeho ateliéru a i stavbami v různém stavu dokončenosti. Z hlediska přípravy na blížící se maturity to bylo prima osvěžení stavebních postupů. Děkujeme panu architektovi za seznámení se soudobou českou architekturou.

Přespání v Plasích přineslo možnost druhý den navštívit Centrum stavitelského dědictví, takovou učebnici stavitelského řemesla 1:1. Maximum materiálů, přístupů, stavitelských fíglů, interaktivita. To nás bavilo. Vřelé díky průvodcům Mgr. Alžbětě Kratochvílové a Ing. Ivo Kornatovskému.

Sport a volný čas nakonec - pan Ing. arch. Bohuslav Strejc z ProjectStudio8 nám věnoval své odpoledne a detailně seznámil s provozem a stavbou nové sportovní haly města Plzeň nebo transformací veřejného prostranství, které nese název Paluba Hamburk. Co je to dočasná stavba nebo na co hledět při návrhu koncepce rozvoje lokality? Už víme! Děkujeme a držíme palce v dalších projektech.

Bylo to hutné, radostné, vyčerpávající, ale těšíme se na další město, poznání nových staveb a nová setkání s prima lidmi.

Za organizační tým,
Slavomír P.