Technický klub

Každoročně, již od roku 2014, spolupracujeme s místními základními školami. Žáci 8. a 9. ročníků k nám dochází na volitelné předměty 3D KRESLENÍ * MODELOVÁNÍ * ANIMACE. Obdobný kurz také otevíráme pro žáky druhého stupně (od 6. třídy) v rámci Střediska volného času Mikádo. Od roku 2020 je pro zájemce připraven nový program, zaměřený na 3D kreslení a tisk navržených objektů na 3D tiskárně, které využijeme při zkoumání fyzikálních zákonů. V rámci Technického klubu se zájemci seznámí i s hydraulickým měrným žlabem v naší hydrotechnické laboratoři. Vyzkoušíme si zde simulaci obtékání vodou, plavání objektů, u nichž budeme pozorovat, který objekt dříve vyplave z podjezí a další. Zábavnou a badatelskou formou budou mít žáci možnost proniknou do světa moderního navrhování.

vyučující Technického klubu

Ing. Michael Novák