Projekt POSPOLU

logo_pozitiv.png        logo clen sps          POSPOLU

 

 

Finanční podpora praxe žáků

Propojit teoretickou a praktickou výuku ve všech skupinách středoškolských oborů, prioritně v oborech technických, a obnovit důvěru zaměstnavatelů v odborné vzdělávání – tj. ambiciózní cíl projektu, jehož iniciátory jsou zástupci firem. Vidí v něm především šanci, jak v Česku zavést prvky duálního systému odborné přípravy, který funguje v německy mluvících zemích.

 

RAN 85911

 

Jde o projekt, který si na Evropské komisi vybojovalo Ministerstvo školství. Projekt POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) s rozpočtem 106,5 mil. Kč, jehož závěr je plánován na červen 2015 řeší MŠMT společně s Národním ústavem pro vzdělávání, přičemž na jeho vlastní realizaci se budou podílet zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů ČR, Odborového svazu KOVO, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a další sociální partneři. Zvlášť aktivně vystupuje Svaz průmyslu a dopravy, který v projektu vidí příležitost, jak v Česku zavést tzv. duální systém přípravy žáků. Duál neboli tradiční systém „teorie v rukách škol, praxe v rukách podniků“ doporučila českému školství loni v květnu Česko – německá obchodní a průmyslová komora.

V rámci Pardubického kraje se aktivně do tohoto projektu zapojí Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), sdružující významné stavební organizace, a Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto. K tomuto usnesení došlo na zasedání Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje v pátek dne 29. 3. 2013. Oblast stavebnictví má svá specifika a odlišnosti na rozdíl od jiných průmyslových podniků. Projekt mimo jiné ověří některé prvky duálního systému v našich podmínkách.

   

Více informací na stránkách projektu.