Vodař

vodar

 

Charakteristika oboru:

 • obor určený především pro státní podniky POVODÍ
 • absolvent má základy pro zednické, betonářské a železobetonářské práce, umí pracovat se dřevem, kovem a plastickými hmotami, opracovává kámen, provádí opevnění koryt toků, ovládá plavidla, umí pracovat s motorovou pilou.

Náplň výuky:

 • opevnění a regulace vodních toků
 • hráze (přehrady, jezy, rybníky apod.)
  práce se:
 • dřevem
 • plastem
 • kovem
 • kamenem
 • mot. pilou

Vstupní předpoklady žáků:

 • splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená stanoviskem lékaře na přihlášce

Přijímací zkoušky:

 • nekonají se

Délka studia:

 • 3 roky

Forma studia:

 • denní studium
 • střídá se vždy týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Ten je v prvním ročníku vždy vykonáván na škole, ve druhém a třetím ročníku po dohodě se školou je možnost vykonávat odborný výcvik u odborných firem.

Poskytované vzdělání:

 • střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia:

 • závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části

Získané osvědčení:

 • výuční list
 • vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • osvědčení pro práci s motorovou pilou
 • průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla „M“ a „S“

Dokumenty:

pdfučební plán - vodař.pdf171.40 KB
pdfškolní řád.pdf403.48 KB

Tento obor je podporován také stipendiem od Pardubického kraje.

Podrobné informace o výukových tématech a osnovách naleznete v příslušném školním vzdělávacím programu (ŠVP).

Obecné informace o průběhu studia tohoto oboru najdete ZDE.

View the embedded image gallery online at:
http://www.stavebniskola.cz/vodar#sigProId8ed344ed28