Přijímací řízení na SOŠ

Souhrnné informace pro maturitní obor vzdělávání - Stavebnictví

Vyplněnou přihlášku (vzor najdeš na konci této stránky) lze podávat přímo do kanceláře školy každý den od 7:00 do 15:00 hod. nebo poštou nejpozději do 1. března 2021 (včetně).

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíš nejpozději 14 dní před termínem zkoušky, výsledky můžeme ve škole vyvěsit až po 28. dubnu (čekáme na centrální opravení státních přijímacích testů). Jakmile budeš výsledky znát, nezapomeň do deseti pracovních dnů  odevzdat zápisový lístek, podle kterého poznáme, že ses rozhodl právě pro naši školu. Prázdný formulář ti vydají na tvé základní škole do 15. března. 

Den otevřených dveří

Určitě dobře uděláš, pokud se přijdeš podívat na naši školu ve dnech otevřených dveří - o nich se dozvíš na samostatné stránce.

 

Přijímací testy nanečisto:

Pokud se trochu bojíš, jak budou přijímací testy probíhat, určitě využij možnosti vyzkoušet si je předem - je to zdarma a budeš mít větší jistotu. Podrobné informace nalezneš na této stránce.

 

Termíny přijímacího řízení:

Každá škola může zorganizovat libovolný počet kol přijímacího řízení. V 1. kole máš právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije ten lepší výsledek.

V případě, že se v 1. kole nebudeš moci dostavit k prvnímu či druhému termínu (například z důvodu nemoci) a řádně se omluvíš řediteli školy, můžeš jednotnou zkoušku konat v náhradním termínu.

1. kolo - řádné termíny:

  • v úterý 14. dubna 2020
  • ve středu 15. dubna 2020

 

Na přijímací testy budeš písemně pozván nejpozději 14 dní před vybraným termínem zkoušky.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejníme 28. dubna 2020 prostřednictvím našich webových stránek a na nástěnce ve vstupní hale školy pod tvým registračním číslem. 

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá. Tvoji zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy ve středu 29. dubna 2020 od 7:00 do 17:00 hodin. Pokud se vám doma tento termín nehodí, můžete se samozřejmě stavit v kanceláři i v jiném dni (otevřeno je do 15 hodin). Pozor ale na desetidenní lhůtu (ta běží od termínu zveřejnění výsledků), během které se musíš rozhodnout, zda k nám na školu opravdu nastoupíš. Své rozhodnutí musíš potvrdit odevzdáním zápisového lístku (dostal jsi ho na své ZŠ). Oba úkony se samozřejmě mohou spojit – můžete tedy vyzvednout rozhodnutí o přijetí a zároveň odevzdat zápisový lístek.

Máš-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacích zkoušek, neváhej se zeptat. Telefonní číslo
do kanceláře školy je 465 420 314.

2. a další kola přijímacího řízení

Celkem můžeme přijmout až 90 žáků (tedy 3 třídy), pokud bude v 1. kole přijat menší počet uchazečů, vyhlásíme na webových stránkách školy další kola přijímacího řízení. Při tom zveřejníme i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky a způsob hodnocení.

 

Kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů bude dáno kombinací více parametrů, zohlední se:

  • výsledky jednotných písemných testů (matematika a český jazyk),
  • prospěch ze ZŠ (vysvědčení za poslední 3 klasifikační období),
  • aktivity ze ZŠ.

Podrobná kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo nalezneš zde. Pro další kola již nejsou tato kritéria závazná - ředitel školy může doplnit třídy dle vlastního rozhodnutí. 

 

Přihláška ke stažení

pdfPřihláška na SOŠ - formulář k vytištění
xlsxPřihláška na SOŠ - interaktivní XLSX formulář (excel)
xlsxPřihláška na SOŠ - vzor.xlsx - předvyplněný vzor
pdfVysvětlivky k tiskopisům přihlášek