Odborné vzdělávací kurzy - vodohospodářské stavby

dalkari VOS

Naše škola již dlouhodobě svými aktivitami naplňuje potřeby odborné vodohospodářské praxe organizováním vzdělávacích kurzů pro pracovníky provozních, dodavatelských a projekčních firem. Jsou to jednak dlouhodobé (jednoroční až dvouleté) přípravné kurzy pro složení jednotlivé zkoušky z vodohospodářských staveb a jednak krátkodobé (čtvrtletní) kurzy zaměřené na potřeby rozšíření odborných znalostí pracovníků firem, které působí v tomto oboru. Od roku 2005 se již uskutečnilo 9 takovýchto kurzů, a sice:

1. Dlouhodobé přípravné vzdělávací kurzy ke složení jednotlivé maturitní zkoušky z Vodohospodářských staveb 

Uspořádali jsme celkem 8 kurzů, které probíhaly v letech 2005 až 2018, z toho 3 kurzy pořádala naše škola ve spolupráci s Institutem environmentálních služeb, a.s. Praha. Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 179 posluchačů a z nich 148 úspěšně složilo na naší škole v letech 2007, 2008, 2012, 2014, 2015 a 2016 jednotlivou zkoušku z vodohospodářských staveb. V letošním roce 2018 bude skládat tuto zkoušku dalších 15 posluchačů přípravného kurzu.

Pro následující blok tohoto dvouletého kurzu (školní rok 2018 - 2020) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 30. září 2018.

2. Krátkodobé odborné kurzy

V letech 2010 a 2011 naše škola uspořádala 2 krátkodobé čtvrtletní kurzy pro pracovníky dodavatelských firem INSTAV Hlinsko a.s. a ENTERIA a.s. Pardubice, kterých se účastnilo celkem 31 posluchačů.

Podrobné informace včetně hodinových dotací a náplně jednotlivých předmětů naleznete v této informační brožuře.

Dokumenty

pdfinformační brožura ke kurzu VOS2.82 MB

pdfharmonogram přípravného kurzu - 2. ročník 2017/2018258.24 KB
pdfharmonogram přípravného kurzu - 1. ročník 2016/2017240.52 KB

docxPřihláška do kurzu VOS - samoplátce76.16 KB
docxPřihláška do kurzu VOS - placeno zaměstnavatelem76.41 KB

 

maturita 2015 externiste