Odborné vzdělávací kurzy - Vodohospodářské stavby

dalkari VOS

Naše škola již dlouhodobě svými aktivitami naplňuje potřeby odborné vodohospodářské praxe organizováním vzdělávacích kurzů pro pracovníky provozních, dodavatelských a projekčních firem. Jsou to jednak dlouhodobé (jednoroční až dvouleté) přípravné kurzy pro složení jednotlivé zkoušky z vodohospodářských staveb a jednak krátkodobé (čtvrtletní) kurzy zaměřené na potřeby rozšíření odborných znalostí pracovníků firem, které působí v tomto oboru. Od roku 2005 se již uskutečnilo 11 takovýchto kurzů, a sice:

1. Dlouhodobé přípravné vzdělávací kurzy ke složení jednotlivé maturitní zkoušky z Vodohospodářských staveb 

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako 1,5letý přípravný kurz, který probíhá zpravidla 1x za měsíc v rámci dvoudenního setkání (čtvrtek a pátek). Pro zájemce, kteří chtějí vykonat i praktickou část maturitní zkoušky, je potom výuka ve druhém školním roce i v sobotu. Celková časová dotace je 200 vyučovacích hodin, pro zájemce o praktickou maturitní zkoušku je navíc ještě o 80 hodin více).

Těchto kurzů se zúčastnilo již více než 250 posluchačů, z nichž naprostá většina úspěšně složila na naší škole jednotlivou zkoušku z vodohospodářských staveb.

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí: 17.900,- Kč, za celý dvouletý kurz tedy 35.800,- Kč (tento kurz je osvobozen od DPH). Studium lze profinancovat např. pomocí Evropského sociálního fondu přes ÚP (POVEZ II). 

Platba je prováděna na základě dvou dílčích faktur vystavených školou se splatností:

  • 1. platba 17.900 Kč do 31.12. příslušného roku
  • 2. platba 17.900 Kč do 31.12. následujícího roku

Pro probíhající blok tohoto kurzu (školní rok 2020 - 2022) bylo možné odevzdání či odeslání přihlášky do 16. října 2020. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace včetně hodinových dotací a náplně jednotlivých předmětů naleznete v této informační brožuře.

2. Krátkodobé odborné kurzy

Na přání firem jsme schopni připravit i krátkodobé kurzy přímo dle jejich požadavků. Krátkodobé čtvrtletní kurzy jsme již připravili např. pro pracovníky dodavatelských firem INSTAV Hlinsko a.s. a ENTERIA a.s. Pardubice.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková). 

Dokumenty

pdfinformační brožura ke kurzu VOS2.82 MB
docxPřihláška do kurzu VOS - samoplátce
docxPřihláška do kurzu VOS - placeno zaměstnavatelem

 

absolventiVOS