Odborné vzdělávací kurzy - vodohospodářské stavby

dalkari VOS

Aktuálně: další běh dvouletého přípravného kurzu pro jednopředmětovou maturitu bude zahájen ve čtvrtek 1. 11. 2018. Podrobný harmonogram naleznete na konci této stránky.

Naše škola již dlouhodobě svými aktivitami naplňuje potřeby odborné vodohospodářské praxe organizováním vzdělávacích kurzů pro pracovníky provozních, dodavatelských a projekčních firem. Jsou to jednak dlouhodobé (jednoroční až dvouleté) přípravné kurzy pro složení jednotlivé zkoušky z vodohospodářských staveb a jednak krátkodobé (čtvrtletní) kurzy zaměřené na potřeby rozšíření odborných znalostí pracovníků firem, které působí v tomto oboru. Od roku 2005 se již uskutečnilo 9 takovýchto kurzů, a sice:

1. Dlouhodobé přípravné vzdělávací kurzy ke složení jednotlivé maturitní zkoušky z Vodohospodářských staveb 

Uspořádali jsme celkem 8 kurzů, které probíhaly v letech 2005 až 2018, z toho 3 kurzy pořádala naše škola ve spolupráci s Institutem environmentálních služeb, a.s. Praha. Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 179 posluchačů a z nich 148 úspěšně složilo na naší škole v letech 2007, 2008, 2012, 2014, 2015 a 2016 jednotlivou zkoušku z vodohospodářských staveb. V letošním roce 2018 bude skládat tuto zkoušku dalších 15 posluchačů přípravného kurzu.

Po výborných zkušenostech z předchozích let nabízíme tento přípravný kurz v optimálním dvouletém vzdělávacím cyklu. Dvoudenní setkání pak probíhají zpravidla 1x za měsíc. Po vzájemné dohodě všech přihlášených účastníků je však možné tento kurz vystudovat i v kratším jednoletém období (zachování počtu 280 vyučovacích hodin, setkání téměř každý týden od listopadu do dubna).

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí 14.500,- Kč + DPH, za celý dvouletý kurz (280 vyučovacích hodin) tedy 29.000,- Kč + DPH.

Pro následující blok tohoto dvouletého kurzu (školní rok 2018 - 2020) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 26. listopadu 2018. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace včetně hodinových dotací a náplně jednotlivých předmětů naleznete v této informační brožuře.

2. Krátkodobé odborné kurzy

V letech 2010 a 2011 naše škola uspořádala 2 krátkodobé čtvrtletní kurzy pro pracovníky dodavatelských firem INSTAV Hlinsko a.s. a ENTERIA a.s. Pardubice, kterých se účastnilo celkem 31 posluchačů. V případě zájmu odborných firmy či orgnizace rádi připravíme vzdělávací seminář přímo dle jejich požadavků.

 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková). 

Dokumenty

pdfinformační brožura ke kurzu VOS2.82 MB
pdfHarmonogram kurz VOS 2018-2019 (1. ročník)129.67 KB

docxPřihláška do kurzu VOS - samoplátce76.16 KB
docxPřihláška do kurzu VOS - placeno zaměstnavatelem76.41 KB

 

maturita 2015 externiste