Světový den vody

úterý, 02 duben 2019 11:17 | Mgr. Ivana Bejblíková

Kde jinde připomínat SVĚTOVÝ DEN VODY než na vysokomýtské stavební škole, která již přes 120 let vychovává vodohospodáře.  

Studenti 2. ročníku střední školy se snažili při projektu v hodinách anglického jazyka zamyslet nad tím, co pro ně znamená voda. Své myšlenky mohli ztvárnit technikou jim nejbližší – napsat esej, namalovat obraz, anglicky ho okomentovat, vytvořit prezentaci z fotografií, apod. Někteří svými výtvory překvapili nejenom vyučující, ale i své spolužáky. Výstavka nejpovedenějších děl ozdobila školní chodbu.

Středeční odpoledne patřilo široké veřejnosti. Otázky „Jak nakládat s odpadními vodami v malých obcích? Není výstavba kanalizace zbytečná? Poradí si příroda sama?“ si společně s návštěvníky přednášky kladl Ing. Oldřich Rec.

Páteční dopoledne bylo věnováno soutěžnímu klání pro žáky okolních základních škol. ÚŽASNÝ SVĚT VODY objevovala trojice pětičlenných týmů ze ZŠ Javornického, trojice týmů ze ZŠ Jiráskova a dva týmy ze ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni. Sedmáci museli prokázat vědomosti i důvtip, ale hlavně schopnost pracovat v týmu. Vyhledávali informace, odpovídali na zvídavé otázky, zkoušeli navrhnout vlastní vodovodní síť a zkoumali fyzikální vlastnosti životodárné kapaliny. Ačkoliv si pochvalu zaslouží všichni, vyhrát může pouze jediný tým. Nejlépe si s danými úkoly poradili zástupci třídy 7.C ze ZŠ Javornického, 7.B z této školy obsadila místo druhé a třetí příčku obsadila opět 7.B, tentokrát ze ZŠ Jiráskova. Podle ohlasů věříme, že si celou akci užili nejenom vítězové, ale i žáci ostatních škol a příští rok se opět setkáme na dalším ročníku této akce.