Exkurze na ČOV Vysoké Mýto

středa, 20 březen 2019 23:25 | Ing. Romana Novotná

V úterý 19. března navštívili vodaři z maturitního ročníku SI4 městskou čistírnu odpadních vod ve Vysokém Mýtě. Jedná se o dvoustupňovou čistírnu, která byla postavena na přelomu 80. a 90. let minulého staletí jako vojenská stavba a v roce 2003 prošla celkovou rekonstrukcí.

S odborným výkladem vedoucího čistírny Ing. Josefa Tupce jsme prošli nejprve část mechanického předčištění a následně i biologický stupeň s denitrifikací, aktivací a chemickým srážením fosforu. Na závěr jsme viděli kalové hospodářství s vyhníváním a odvodňováním kalu. Zajímavá byla i návštěva dispečinku s veškerými aktuálními informacemi o zásobování obyvatelstva pitnou vodou i o odvádění a likvidaci vod odpadních.

Exkurzi jsme absolvovali po tříměsíčním bloku výkladu o čištění odpadních vod v předmětu Zdravotní vodohospodářské stavby, takže měli studenti skvělou příležitost porovnat teorii s praxí.