Odborné vzdělávací kurzy - Pozemní stavitelství

Dalkar

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako 1,5letý přípravný kurz, který probíhá zpravidla každý druhý týden od listopadu do dubna následujícího školního roku. Výuka probíhá v pátek a trvá vždy 8 vyučovacích hodin. Celková časová dotace je 200 vyučovacích hodin.

Kurzy jsou určené pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, případně dále vykonat autorizační zkoušku (ČKAIT). Absolventi se uplatňují v projekčních organizacích zaměřených na podzemní stavby, u realizací staveb či při opravách a údržbě. Úspěšní studenti také pracují ve státní správě, na stavebních úřadech nebo například v oblasti ochrany zdraví.

V případě zájmu lze náplň kurzu doplnit také o geodézii nebo přípravu na praktickou maturitu (vyhotovení projektů pod vedením zkušených pedagogů).

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí 17.900,- Kč, za celý dvouletý kurz tedy 35.800,- Kč (tento kurz je fakturován bez DPH neboť škola není od 29. 7. 2020 plátcem DPH). Studium lze profinancovat např. pomocí Evropského sociálního fondu přes ÚP (POVEZ II).

Platba je prováděna na základě dvou dílčích faktur vystavených školou se splatností:

  • 1. platba 17.900 Kč do 31. 12. příslušného roku
  • 2. platba 17.900 Kč do 20. 10. 2023

V ceně vzdělávací akce jsou zahrnuty také náklady na veškeré studijní materiály.

Pro další blok tohoto kurzu (školní rok 2022 - 2024) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 30. září 2022. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy nejdříve telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková).

Pro zájemce uvádíme náplň předmětů a přihlášku do přípravného kurzu ke složení jedntolivé maturitní zkoušky.

Dokumenty

pdfNáplň předmětů - obor POS
docxPřihláška do kurzu POS - pro samoplátce
docxPřihláška do kurzu POS - placeno zaměstnavatelem