Odborné vzdělávací kurzy - Dopravní stavitelství

Dalkar

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako 1,5letý přípravný kurz, který probíhá zpravidla každý druhý týden od listopadu do dubna následujícího školního roku. Výuka probíhá v pátek a trvá vždy 8 vyučovacích hodin. Pro zájemce, kteří chtějí vykonat i praktickou část maturitní zkoušky, je potom výuka ve druhém školním roce i v sobotu. Celková časová dotace je 140 vyučovacích hodin v prvním a 110 vyučovacích hodin ve druhém školním roce (pro zájemce o praktickou maturitní zkoušku je to ve druhém roce ještě o 30 hodin více).

Kurzy jsou určené pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, případně dále vykonat autorizační zkoušku (ČKAIT). Absolventi se uplatňují v projekčních organizacích zaměřených na silnice, místní komunikace, mosty, železnice a podzemní stavby. Dále potom u realizací staveb, při opravách a údržbě – v současné době u nás nejčastěji studují zaměstnanci SÚS a SÚD z jednotlivých krajů (například v roce 2018 z kraje Vysočina a z Pardubického kraje). Úspěšní studenti také pracují ve státní správě, na speciálních stavebních úřadech nebo například v oblasti ochrany zdraví (měření hluku, vibrací, hlukové mapy apod.).

V případě zájmu lze náplň kurzu doplnit také o geodézii nebo přípravu na praktickou maturitu (vyhotovení projektů pod vedením zkušených pedagogů).

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí: 17.900,- Kč, za celý dvouletý kurz tedy 35.800,- Kč (tento kurz je fakturován bez DPH neboť škola není od 29. 7. 2020 plátcem DPH). Studium lze profinancovat např. pomocí Evropského sociálního fondu přes ÚP (POVEZ II). 

Platba je prováděna na základě dvou dílčích faktur vystavených školou se splatností:

  • 1. platba 17.900 Kč do 31. 12. příslušného roku
  • 2. platba 17.900 Kč do 20. 10. 2023

V ceně vzdělávací akce jsou zahrnuty také náklady na veškeré studijní materiály.

Pro další blok tohoto kurzu (školní rok 2022 - 2024) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 30. září 2022. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy nejdříve telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková).


Dokumenty:

pdfNáplň předmětů v kurzu DOS

docxPřihláška do kurzu DOS - samoplátce
docx
Přihláška do kurzu DOS - placeno zaměstnavatelem