Geodetické kurzy

Teoretická i praktická výuka geodézie probíhá na střední i vyšší škole na všech oborech. Na škole střední je zařazena do druhého a třetího ročníku, na škole vyšší pak do ročníku prvního a druhého. Vedle teoretické výuky a praktických cvičení studenti absolvují i ucelené praxe – výuky v terénu. Tyto terénní výuky se odehrávají v katastru Vysokého Mýta, ale dlouhodobě také v Milovech na Vysočině, kam jezdí na týdenní pobyt studenti třetího ročníku střední školy a druhého ročníku školy vyšší.

Mezi hlavní cíle výuky patří zejména ovládnutí metod měření délek, výšek a úhlů a s ním spojené ovládání příslušných geodetických pomůcek a přístrojů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, teodolitů a totálních stanic. Dále pak znalosti státních referenčních systémů, mapových děl a katastru nemovitostí. Studenti se naučí i vyhotovovat mapové podklady pro projekty a vytyčovat jednoduché stavby. Na škole vyšší jsou podrobně probírány souřadnicové výpočty, problematika katastru nemovitostí a využití globálních navigačních systémů v geodézii a stavebnictví.

Absolventi všech oborů tak mají vedle oboru maturitního ještě dobré teoretické základy z geodézie a hlavně praktické dovednosti v ovládání měřických přístrojů a postupů. Nalézají tak mnohdy uplatnění jako technici měřiči ve stavebních i geodetických firmách. Někteří dokonce pokračují na vysokých školách ve studiu oboru geodézie a kartografie.

Výuku geodézie v současné době vede Ing. Bc. Pavel Voříšek – úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Na škole vyšší od roku 2003 a na škole střední od roku 2005.

Pravidelně realizované geodetické kurzy / praktické výuky v terénu:

  • Geodetický kurz v Milovech – 3. ročník SŠ a 2. ročník VOŠ (vždy týdenní pobytový kurz)
  • Měření mapového podkladu pro ročníkový projekt – 3. ročník SŠ obor V (Vysoké Mýto)
  • Měření mapového podkladu pro ročníkový projekt – 3. ročník SŠ obor D (Vysoké Mýto – Knířov)

Sponzoři:

sponzori geo mereni 2016