Vodařská výprava

čtvrtek, 13 leden 2022 15:13 | Pavlína Pechancová, SI4

Ve středu 12. ledna jsme se s naší vodařskou skupinou, paní učitelkou Novotnou a panem školníkem, který bravurně řídil mikrobus, vypravili na krátkou exkurzi do okolí Vysokého Mýta.

Nejdříve jsme se jeli podívat na vrt, který zásobuje Vysoké Mýto pitnou vodou. Uvítal nás moc příjemný pán a provedl nás po objektu. Viděli jsme spoustu armatur, takže si nás paní učitelka mohla řádně přezkoušet, jestli jsme ve škole dávali pozor a když nám něco nebylo jasné, tak jsme se bez ostychu zeptali.

Druhá zastávka byla Na Vrchách, kde se nachází vysokomýtský vodojem. Tam jsme se podívali do manipulační komory, viděli jsme akumulační nádrže a zavítali jsme i k trubnímu vystrojení.

Exkurzi hodnotím jako povedenou a těším se na další.