Přehrada Pařížov – jedna z nejkrásnějších u nás

středa, 04 květen 2016 20:38 | Mgr. Marie Severová

Tento název poslední přednášky z cyklu VODA JE ŽIVOT v letošním školním roce přilákal mnoho posluchačů. I když pro některé to byla až do 26. dubna 2016 neznámá stavba, pan inženýr Martin Horský svým zájmem a nadšením pro tuto přehradu dokázal všechny přesvědčit, že se jedná o pozoruhodné dílo nedaleko od nás, které určitě stojí za vidění.

Jedná se o retenční nádrž, kterou se naši předkové rozhodli postavit po sérii povodní na konci 19. století. Stejně jako dnes vše trvá dlouho, i tehdy od prvního nápadu (1897) po realizaci uplynulo více než deset let. Přehrada se začala stavět až v roce 1908 a dokončena byla 1913, kdy při plánovaném pomalém napouštění přišla blesková povodeň a naplnila nádrž za jeden den. Ukázalo se, že práce byla smysluplná.

Dnes mluvíme o přehradě či nádrži Pařížov, ale na původním plánu z konce 19. století, který jsme viděli na obrázcích, byl název Nádržka nad Pařížovem. První návrh, který připomínal něco mezi přehradou a jezem, byl nepřijatelný. Nový pak byl vypracován na základě vodocestného zákona z r. 1901.

Zajímavostí je, že materiál na stavbu byl těžen nedaleko, ale hlavní komponent na cementotrasovou maltu byl dovážen až z Vestfálska. 142 metrů dlouhá hráz byla zděna dva roky asi 500 dělníky, z nichž téměř polovina byli kameníci z Itálie.

To, že přehrada Pařížov je srdeční záležitost Ing. Horského, dokládá i rodinná tradice. Rodina Horských pracuje na přehradě od roku 1941, kdy prvním hrázným z dynastie byl dědeček našeho přednášejícího, poté jeho strýc a bratranec. A myslím, že dalším hrázným bude náš budoucí absolvent, dnes žák 3. ročníku SOU oboru VODAŘ, Dominik Horský.