Přednáška Vodní cesty v ČR a jejich rozvoj

pondělí, 07 listopad 2016 22:42 | Mgr. Miroslava Faltysová

PO VODĚ – EKOLOGICKY, LEVNĚ A V POHODĚ

V duchu tohoto hesla probíhala přednáška s názvem VODNÍ CESTY V ČR A JEJICH ROZVOJ, která byla v letošním školním roce první z cyklu Voda je život. VOŠ a SŠ stavební tentokrát pozvala pana Ing. Jana Bukovského z Ředitelství vodních cest v ČR.

První část přednášky se soustředila na dopravně významné vodní toky, kde parametry zajišťuje stát. Patří sem Labská vodní cesta, Vltava a Moravská vodní cesta, veřejnosti známá jako Baťův kanál.

Vodní cesty jsou ve vlastnictví státu, plavba je svobodná a zdarma, provoz a údržba spadá pod Ministerstvo zemědělství a zajišťují je jednotlivá Povodí. Za rozvoj odpovídá Ministerstvo dopravy.

Přístavy jsou v rukou soukromých vlastníků nebo státu (většinou rekreační) a jejich užívání je obecně zpoplatněno.

Rozvoj vodních cest financuje jednak ČR, jednak EU. V letech 2014 - 2020 by se měly evropské dotace pohybovat kolem 1 miliardy eur.

Dále byli posluchači seznámeni s výsledky investic do rozvoje vodních cest. Jedním z nich je i růst rekreační plavby. Zde byl zmíněn Baťův kanál, který ročně převeze 80 tisíc turistů. Je plánována jeho modernizace (např. parkování v přístavu pomocí čipové karty) a prodloužení až do Kroměříže.

Na Labi je sice modernizováno 26 plavebních komor, ale pro nestabilitu plavebních podmínek nákladní doprava poklesla. Nemohl být nezmíněn požadavek splavnění Labe do Pardubic, kterému brání to, že 2 km pod jezem u Přelouče je řeka nesplavná a také most mezi Valy a Mělicemi lodě nepodjedou. 

Závěr přednášky přinesl několik  zajímavostí, i o ně se s vámi podělíme. Tak např. ČR má v Hamburku tři přístavní území už od r. 1929, dvě místa jsou pronajatá, jedno stát koupil. Území je ale dnes značně zanedbané, je třeba investovat. Protože některá jsou vlivem výstavby v současnosti v blízkosti obytných zón a manipulace s náklady je obtížná, uvažuje se o jejich výměně.