Jarní exkurze vodařů

pátek, 29 duben 2022 10:22 | Ing. Romana Novotná

Letošní jarní exkurze se konaly poslední dubnové úterý a středu a zúčastnili se jich studenti vodohospodáři třetího a čtvrtého ročníku.

V úterý nás firma KVIS vzala na prohlídkou stavby sídla dálniční policie a údržby dálnic v Městci v bezprostřední blízkosti stavby dálnice D35, kde jsme viděli výstavbu kanalizace včetně odlučovačů ropných látek, retenční dešťové nádrže a malé ČOV.

Po obědě v sídle firmy se studentům představily i další firmy holdingu Enterie (Multiaqua, Instav Hlinsko). Pak jsme navštívili ČOV Pardubice, která čistí nejenom městské splaškové vody ale i průmyslové odpadní vody ze Syntezie a dalších průmyslových podniků.

Závěr dne patřil sportu v H Centru, kde nás čekal bowling, lezecká stěna a malé občerstvení.

Druhý den odborných exkurzí byl v režii firmy EVT Stavby. Nejprve jsme si prohlídli ČOV v Hradci nad Svitavou, kde se čistí odpadní vody ze Svitav a přilehlých obcí. Poté jsme přejeli k prameništi
v Březové nad Svitavou. Tam jsme mohli obdivovat nádhernou práci našich předků: 120 let starý, původní a dodnes funkční vodovod s násoskovým řadem, který jímá vodu ze 13 studní. Další část
prameniště tvoří řada mladších ale podstatně hlubších studní. Voda z této pramenné oblasti splňuje nejpřísnější hygienické limity a zásobuje město Brno. 

Odpoledne jsme navštívili stavbu bytového domu ve Svitavách a pak jsme přejeli do Vendolí, kde v současnosti probíhá zasíťování pozemků pro budoucí zástavbu.

Moc děkujeme firmám KVIS a EVT Stavby, které pro nás přichystaly moc příjemné a naučné exkurze.