Odborné vzdělávací kurzy - Pozemní stavitelství

Dalkar

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako 1,5letý přípravný kurz, který probíhá zpravidla každý druhý týden od listopadu do dubna následujícího školního roku. Výuka probíhá v pátek a trvá vždy 8 vyučovacích hodin. Celková časová dotace je 200 vyučovacích hodin.

Kurzy jsou určené pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, případně dále vykonat autorizační zkoušku (ČKAIT). Absolventi se uplatňují v projekčních organizacích zaměřených na podzemní stavby, u realizací staveb či při opravách a údržbě. Úspěšní studenti také pracují ve státní správě, na stavebních úřadech nebo například v oblasti ochrany zdraví.

V případě zájmu lze náplň kurzu doplnit také o geodézii nebo přípravu na praktickou maturitu (vyhotovení projektů pod vedením zkušených pedagogů).

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí 17.900,- Kč, za celý dvouletý kurz tedy 35.800,- Kč (tento kurz je osvobozen od DPH). Studium lze profinancovat např. pomocí Evropského sociálního fondu přes ÚP (POVEZ II). 

Platba je prováděna na základě dvou dílčích faktur vystavených školou se splatností:

  • 1. platba 17.900 Kč do 31.12. příslušného roku
  • 2. platba 17.900 Kč do 31.12. následujícího roku

V ceně vzdělávací akce jsou zahrnuty také náklady na veškeré studijní materiály.

Pro následující blok tohoto kurzu (školní rok 2021 - 2023) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 30. září 2021. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy nejdříve telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková).

Pro zájemce uvádíme náplň předmětů a přihlášku do přípravného kurzu ke složení jedntolivé maturitní zkoušky.

Dokumenty

pdfNáplň předmětů - obor POS
docxPřihláška do kurzu POS - pro samoplátce
docxPřihláška do kurzu POS - placeno zaměstnavatelem