Odborné vzdělávací kurzy - Dopravní stavitelství

Dalkar

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako 1,5letý přípravný kurz, který probíhá zpravidla každý druhý týden od listopadu do dubna následujícího školního roku. Výuka probíhá v pátek a trvá vždy 8 vyučovacích hodin. Pro zájemce, kteří chtějí vykonat i praktickou část maturitní zkoušky, je potom výuka ve druhém školním roce i v sobotu. Celková časová dotace je 140 vyučovacích hodin v prvním a 110 vyučovacích hodin ve druhém školním roce (pro zájemce o praktickou maturitní zkoušku je to ve druhém roce ještě o 30 hodin více).

Kurzy jsou určené pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, případně dále vykonat autorizační zkoušku (ČKAIT). Absolventi se uplatňují v projekčních organizacích zaměřených na silnice, místní komunikace, mosty, železnice a podzemní stavby. Dále potom u realizací staveb, při opravách a údržbě – v současné době u nás nejčastěji studují zaměstnanci SÚS a SÚD z jednotlivých krajů (například v roce 2018 z kraje Vysočina a z Pardubického kraje). Úspěšní studenti také pracují ve státní správě, na speciálních stavebních úřadech nebo například v oblasti ochrany zdraví (měření hluku, vibrací, hlukové mapy apod.).

V případě zájmu lze náplň kurzu doplnit také o geodézii nebo přípravu na praktickou maturitu (vyhotovení projektů pod vedením zkušených pedagogů).

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí: 17.900,- Kč, za celý dvouletý kurz tedy 35.800,- Kč (tento kurz je osvobozen od DPH). Studium lze profinancovat např. pomocí Evropského sociálního fondu přes ÚP (POVEZ II). 

Platba je prováděna na základě dvou dílčích faktur vystavených školou se splatností:

  • 1. platba 17.900 Kč do 31.12. příslušného roku
  • 2. platba 17.900 Kč do 31.12. následujícího roku

V ceně vzdělávací akce jsou zahrnuty také náklady na veškeré studijní materiály.

Pro probíhající blok tohoto kurzu (školní rok 2020 - 2022) bylo možné odevzdání či odeslání přihlášky do 30. září 2020. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy nejdříve telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková).


Dokumenty:

pdfNáplň předmětů v kurzu DOS

docxPřihláška do kurzu DOS - samoplátce
docxPřihláška do kurzu DOS - placeno zaměstnavatelem