Odborné vzdělávací kurzy - dopravní stavitelství

Dalkar

Aktuálně: Již přijímáme přihlášky na další dvouletý cyklus 2020 - 2022, a to do 30. 9. 2020.

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako dvouletý přípravný kurz, který probíhá každý druhý týden v měsíci a trvá dva roky. Začátek školního roku je většinou v listopadu a konec v měsíci červnu. Výuka probíhá v pátek a trvá vždy 8 vyučovacích hodin. Pro zájemce, kteří chtějí vykonat i praktickou část maturitní zkoušky, je potom výuka ve druhém školním roce i v sobotu. Celková časová dotace je 140 vyučovacích hodin v prvním a 110 vyučovacích hodin ve druhém školním roce (pro zájemce o praktickou maturitní zkoušku je to ve druhém roce ještě o 30 hodin více).

Kurzy jsou určené pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, případně dále vykonat autorizační zkoušku (ČKAIT). Absolventi se uplatňují v projekčních organizacích zaměřených na silnice, místní komunikace, mosty, železnice a podzemní stavby. Dále potom u realizací staveb, při opravách a údržbě – v současné době u nás nejčastěji studují zaměstnanci SÚS a SÚD z jednotlivých krajů (například v roce 2018 z kraje Vysočina a z Pardubického kraje). Úspěšní studenti také pracují ve státní správě, na speciálních stavebních úřadech nebo například v oblasti ochrany zdraví (měření hluku, vibrací, hlukové mapy apod.).

V případě zájmu lze náplň kurzu doplnit také o geodézii nebo přípravu na praktickou maturitu (vyhotovení projektů pod vedením zkušených pedagogů).

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí 14.500,- Kč + DPH, za celý dvouletý kurz (250 vyučovacích hodin) tedy 29.000,- Kč + DPH.

Pro následující blok tohoto dvouletého kurzu (školní rok 2020 - 2022) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 30. září 2020. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy nejdříve telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková).


Pro zájemce uvádíme harmonogram 1. ročníku, náplň předmětů a přihlášku do přípravného kurzu ke složení jednooborové maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství.

Dokumenty

pdf Rozvrh kurzu Dopravni stavitelstvi 2019-2020 2.rocnik.pdf 

pdfNáplň předmětů v kurzu DOS429.19 KB

docxPřihláška do kurzu DOS - samoplátce76.38 KB
docxPřihláška do kurzu DOS - placeno zaměstnavatelem76.55 KB