Vodařská exkurze do Jizerských hor

úterý, 03 říjen 2017 21:34 | Ing. Jiří Skalický, Ing. Romana Novotná

Letošní odborná exkurze studentů oboru vodní hospodářství se odehrála převážně na severní straně Jizerských hor. Při cestě vlakem jsme udělali první zastávku v Chocni, kde jsme si prohlédli protipovodňová opatření podél Orlice včetně vakového jezu, který slouží jako uzávěr při průchodu povodňových průtoků. Dále jsme pokračovali po železnici do Liberce, kde nás po pauze na oběd čekala přehrada Harcov. Ta byla postavena v roce 1904, aby chránila území Liberce pod hrází před velkými vodami. Odpoledne jsme dojeli do cílové stanice Bílý Potok pod Smrkem, odkud jsme se po ubytování vydali na podvečerní procházku do hejnické Baziliky Nejsvětější Panny Marie.

Ve středu jsme strávili celý den putováním Jizerkami s průvodcem Ing. Šrédlem z AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny). Ukázal nám různé vodohospodářské stavby, které řeší problematiku hrazení bystřin, migrace ryb, odvodnění horských cest nebo zásobu požární vody na náhorní plošině hor. V závěru celodenního dvacetikilometrového putování horským terénem jsme přešli i tzv. muru, což je velice příkrá strž ve strmém svahu, kterou vytvořil podpovrchový odtok.

Závěrečný den exkurze začal výstupem na zemní vodojem v Lázních Libverda, kde právě probíhala betonáž základové desky armaturní komory nové akumulační nádrže. Následovala krátká cesta vlakem do Frýdlantu, kde jsme si na úplný závěr exkurze prohlédli mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. 

Zpáteční cesta se i navzdory komplikovanému spoji nesla v odpočinkovém duchu - program byl totiž i letos celkem náročný, ale rozhodně také velmi zajímavý!

{eventgallery event='113456785174968510082@6472766729363153377' attr=images mode=imagelist max_images=72 thumb_width=50 offset=0 }