Studijní a poznávací zájezd do Anglie

čtvrtek, 14 leden 2016 22:19 | aktualitar

Jak se líbilo v Anglii studentům?

Byla krásná poklidná neděle, dnes jsme měli vyrazit na výlet do Anglie. Našimi spolucestujícími se staly další dvě školy. Cesta byla daleká, noc neklidná. Časně ráno jsme prošli přes celní kontrolu a trajektem se dopravili do Anglie. Po dlouhé cestě náš čekal „neúnavný“ pochod Londýnem. Všechny památky od Greenwiche, Tower Bridge, Buckingham palace, až po Trafalgar Square byly fascinující. Ve večerních hodinách jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách. Po každodenních třech hodinách ranní výuky, jsme navštívili postupně přístav Portsmouth s lodí HMS Victoria, letní sídlo královny ve Windsoru, si prošli Royal Pavilion v Brightonu a Sealife center. Cestou zpátky do Čech jsme vzpomínali na krásné zážitky a těšili se na shledání s našimi rodinami.

P1140282

A jak to vidí učitelky?

I my jsme cestovali

18. října 2015 vycestovalo 15 studentů střední školy a učiliště s vyučujícími angličtiny na jazykově poznávací zájezd do Velké Británie v rámci Výzvy č. 56 MŠMT. Naším cílovým městem byl Brighton, kde jsme absolvovali výuku a odpoledne poznávali krásy Anglie.

První den jsme však celý strávili v Londýně, kde řidiči museli mít 9hodinovou přestávku. Proto jsme pluli z Greenwiche lodí do centra Londýna, poté prošli zajímavosti a památky a opět dopluli do Greenwiche. Pokračovali jsme autobusem do Brightonu, kde jsme byli ubytováni v rodinách po 2 – 4 osobách.

Další den začínal ve škole, kde byli studenti rozděleni do skupin, ve kterých po tři dny pracovali. Každý den se jim střídali tři učitelé, používající různé metody práce. Odpoledne jsme se vydali podle programu do města Porthmouth. Za krásného počasí jsme navštívili historickou loď Victoria, prohlédli si přístav při plavbě lodí a někteří vyjeli výtahem i na Spinaker Tower.

Čtvrtý den odpoledne jsme vyjeli do Windsoru, kde jsme měli domluvenou prohlídku města s anglicky mluvící průvodkyní. Studenti byli spokojeni, protože velmi dobře rozuměli. Kromě města a královského sídla jsme viděli i Eaton, místo, kde studovali královští synové.

Poslední den po výuce a převzetí certifikátů jsme vyrazili na prohlídku města Brighton, obdivovali Královský pavilon zvenčí i zevnitř, prošli se po pověstném brightonském molu a navštívili Podmořský svět. Samozřejmě, že si někteří z nás nenechali ujít tradiční Fish and chips. Na zpáteční cestě jsme již nejeli trajektem, ale tunelem pod Kanálem La Manche.

Zájezd byl určitě velice přínosný pro všechny účastníky. Studenti museli ve výuce využívat svoje znalosti, dorozumět se v rodinách, seznámili se s novými místy a vytvořili si nová přátelství. Velmi dobře reprezentovali naši školu.

I když jsme všichni měli obavy z počasí v tuto roční dobu, byli jsme mile překvapeni, jak bylo pěkně. Déšť jsme viděli pouze z autobusu.

P1140397

Mgr. Marie Severová

 

Média