Konference Vodní toky 2018

pondělí, 26 listopad 2018 00:21 | Ing. Romana Novotná

Ve dnech 20. až 21. listopadu 2018 se konal v Hradci Králové 16. ročník konference Vodní toky. Akce je mezi odbornou veřejností každoročně očekávána, ceněna a uchovává si vysoký standard.

Na konferenci vystupují se svými příspěvky zaměstnanci podniků spravujících vodní toky, lesy, parky i CHKO, pracovníci stavebních firem, projekčních kanceláří a další odborníci z oboru vodního hospodářství a ochrany krajiny. V prvním dni přednášek měl svůj vstup i ředitel naší školy Ing. Skalický, který přednášel na téma “Vývoj počtu vodohospodářů na středních a vysokých školách v ČR”.

Studenti vodaři ze třetích a čtvrtých ročníků střední školy se zúčastnili druhého dne přednášek, ve kterém se začínalo prezentací na téma přínosů metodiky BIM pro přípravu a realizaci vodohospodářských projektů. Následovaly přednášky o vlivech technických úprav na rybí společenstva malých vodních toků, o problematice výskytu nutrie říční. Zajímavá byla prezentace o revitalizačních stavbách, kde si mohli studenti všimnout i fotek revitalizace vodního toku Loděnice v Nenačovicích, kterou jsme společně v září viděli při odborných exkurzích na Berounsku. Závěrem prvního bloku přednášek bylo představení projektu “Potoky pro život”, které se týkalo malých vodních toků na území Prahy.

Po krátké přestávce jsme vyslechli aktuální informace o napojení odstavných ramen řeky Dyje, o opatřeních ke zlepšení retence a akumulace vody na zemědělském půdním fondu a na samém konci konference zazněl příspěvek o proměnách a významu Baťova kanálu, který v letošním roce slaví osmdesáté výročí od svého vybudování.