I my jsme oslavili 100. výročí republiky

úterý, 13 listopad 2018 19:34 | Mgr. Marie Severová

V pátek 27. října se ve školní tělocvičně sešly všechny třídy maturitních i učebních oborů, aby si trochu netradičně připomněly 100 let od vzniku Československé republiky.

Naši „oslavu“ jsme začali vyhlášením výsledků FOTOSOUTĚŽE a předáním cen za nejlepší fotografie. Oceněni byli Jan Málek a Lukáš Vincenc ze 4. ročníku

Dalším oceněným byl vítěz soutěže O PERO T. G. MASARYKA. Jednalo se o napsání dopisu osobnostem, které se podílely na vzniku naší republiky. Nejlepší po stránce obsahové i slohové byl dopis Radima Vojty ze třetího ročníku.

Poté pronesli někteří studenti i učni PŘÁNÍ REPUBLICE k jejím narozeninám. Nejvíce mě zaujalo přání, aby republika byla čistá, měla hodně pořádných občanů, kteří si uvědomují, že je třeba třídit odpad – originální, že?

A pak už nastal okamžik soutěžení. Všichni přítomní (tedy i učitelé) vytvořili skupiny a dostali po deseti otázkách z ČESKÉ HISTORIE, vždy se čtyřmi odpověďmi, z nichž pouze jedna byla správná. Úkolem všech bylo umístit správnou odpověď na časovou osu, kterou představovala šňůra s nalepenými časovými údaji od dob Sámovy říše. Všichni se s úkolem vypořádali velmi dobře, o čemž svědčí pouze dvoubodové rozdíly mezi soutěžícími. Protože byl dán i časový limit soutěže, někteří nestihli odpovědět vše.

Vítězem se stala třída 2. A a byla po zásluze oceněna sladkou odměnou.

Celá oslava byla zakončena státní hymnou.