Exkurze na katastrální úřad v Pardubicích

pátek, 24 březen 2017 00:29 | Ing. Bc. Pavel Voříšek

V pondělí 13. března 2017 navštívili studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Exkurze se uskutečnila v rámci semináře Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy. Na začátku exkurze jsme vyslechli poutavou přednášku Ing. Petra Járy spojenou s ukázkami různých katastrálních map (mapy KN, ZE, mapy původního pozemkového katastru, přídělové elaboráty, …). Následovala prohlídka vlastního úřadu, podívali jsme se i do sbírky listin a pozemkové knihy.