Exkurze do výrobní firmy P-SYSTEMS

sobota, 29 prosinec 2018 15:27 | Martin Sedlický, student VOŠ3

V pondělí 17. prosince navštívila skupinka studentů VOŠ 3 druhý výrobní závod firmy P-SYSTEMS s.r.o, tentokrát se zaměřením na výrobu polystyrenu. Studenti tak měli možnost za doprovodu pana jednatele pana Miroslava Bačemu se seznámit s procesem výroby od samotného granulátu až k výslednému bloku bílého či šedého expandovaného polystyrenu a jeho dalším zpracováním. V diskuzi se studenti ptali především na správnost použití jednotlivých druhů polystyrenů na stavbě dle jejich výrobních vlastností, které se liší především součinitelem tepelné vodivosti, objemovou hmotností a odolností v tlaku. Zajímavostí byla 3D řezačka na které se upravuje polystyren do různých často i složitých tvarů. Rádi bychom poděkovali společnosti P-SYSTEMS s.r.o za možnost exkurze v jejich podniku.

p system