3D kroužek

Každoročně, již od roku 2014, spolupracujeme s místními základními školami. Žáci 8. a 9. ročníků k nám dochází na volitelné předměty 3D KRESLENÍ * MODELOVÁNÍ * ANIMACE. Obdobný kurz také otevíráme pro zájemce v rámci Střediska volného času Mikádo. Výuka probíhá v naších učebnách výpočetní techniky. Žáci se učí virtuálně modelovat v grafickém programu Allplan. Je to objektově orientovaný 3D projekční software pro Building Informatoin Modeling (BIM), digitální model stavby. Prostorové vztahy 3D prvků zobrazených ve třech živých oknech dají zabrat i leckterému dospělákovi. Mladí se toho nebojí, dokážou být pečliví a výsledek stojí za to.

učitelka odborných předmětů
Ing. Alena Jelínková

3D krouzek

Ukázka prací